Surprise Video!

Cocktail - เวลา (Full Song)

2010-11-17 69,069 2,084 24,589,615 YouTube

เวลา (Full Song) Cocktail (ค็อกเทล) new single 2010 genie records http://www.facebook.com/cheerscocktail เนื้อร้อง ปัณฑพล ประสารราชกิจ ทำนอง ปัณฑพล ประสารราชกิจ เรียบเรียง อายุ จารุบูรณะ / ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย/ ปัณฑพล ประสารราชกิจ Producer ดนัย ธงสินธุศักดิ์ ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไป นานเท่าไร อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ที่ไหน ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน ฉันอยากรู้ ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่ ทั้งที่รู้ว่าเธอคงไม่กลับคืนมา ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจที่ฉันยังมี เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา ตื่นมามองดูนาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนเก่า และยังคงจะมีแต่เราที่เดินสวนนาฬิกา เธอยังคงชัดเจน เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้ ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันยังรักเธอ ตื่นจากภาพลวงตา ขึ้นมารู้ว่าเรายังเดียวดาย ตื่นมายอมรับความจริง ว่าชีวิตที่ไม่มีเธอ อยู่ก็เหมือนตาย ไร้ความหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย และสุดท้ายที่ฉันนั้นจะพบทำ คือเฝ้ารออย่างคนที่ไร้จุดหมาย ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจที่ฉันยังมี เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา ตื่นมามองดูนาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนเก่า และยังคงจะมีแต่เราที่เดินสวนนาฬิกา เธอยังคงชัดเจน เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้ ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันยังรักเธอ เพราะว่ารักยังคงฝังใจ ติดตราตรึงหัวใจยังจำ เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย แม้ว่าฉันหลับตา ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร เธอยังเป็นคนดี คนเดียวในใจที่ฉันยังมี เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา ตื่นมามองดูนาฬิกา ยังเดินต่อไปเหมือนเก่า และยังคงจะมีแต่เราที่เดินสวนนาฬิกา เธอยังคงชัดเจน เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้ ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันยังรักเธอ เพลง "เวลา" จะปล่อยทุกคลื่นวิทยุทั่วประเทศในวันที่ 18 พย นี้ Download แบบถูกลิขสิทธิ์ กด *1232818 .

Related Tags:

เวลา | Cocktail | ค็อกเทล | single | genie | records | rock